شناسه خبر : 21016

اختصاصی چابک آنلاین؛

کدام شرکت‌های بیمه ای در ۹ ماهه امسال بیشترین سودخالص را نصیب خود کردند؟

کدام شرکت‌های بیمه ای در 9 ماهه امسال بیشترین سودخالص را نصیب خود کردند؟

بررسی چابک‌آنلاین از صورت‌های مالی شرکت های بیمه‌ای فعال در بورس و فرابورس نشان داد که ۱۸ شرکت بیمه‌‌ ای ۹ ماهه سالجاری را بدون زیان به پایان رساندند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،رتبه بالاترین سود خالص به ترتیب به شرکت‌های  بیمه پاسارگاد با رقم 18.173.896 میلیون ریال، البرز با رقم 8.421.049 میلیون ریال وکوثر بارقم 7.028.019 میلیون ریال رسید.

کمترین میزان سود خالص هم در همین مدت به شرکت بیمه حافظ با رقم 5.338 میلیون ریال اختصاص یافت.

از سوی دیگر بالاترین میزان سود خالص هر سهم هم به ترتیب به شرکت های بیمه دی با 743 ریال،  بیمه سامان با 712 ریال وبیمه پاسارگاد با  594 ریال رسید.

ناگفته نماند که 5 شرکت بیمه  ای هم  9 ماهه امسال را با زیان به پایان رساندند.

دوشرکت اتکایی امین و ایرانیان هم  به دلیل تفاوت سال مالی آنها با سایرین در گزارش مذکور محاسبه  نشده است.

جدول بیمه

ارسال نظر

خدمات بیمه ای