شناسه خبر : 20851

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سرمد رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۳.۷۱درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه ما بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۵۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با افزایش ۴.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۰.۲۱ درصد رسید.

شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه تجارت نو در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۷ شرکت قرمزپوش و نماد ۵ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای