شناسه خبر : 20452

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت حمل و نقل دریایی برای شرکت های بیمه بازاری گسترده با مشتری‌های کوچک است

صنعت حمل و نقل دریایی برای شرکت های بیمه بازاری گسترده با مشتری‌های کوچک است

رییس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران،گفت:درحال حاضر برخی از بارنامه‌هایی که در بازار موجود است بارنامه‌هایی بدون پشتوانه بیمه‌ای هستند درحالیکه صنعت بیمه می‌تواند از این فرصت استفاده بهتری کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، روزبه مختاری" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: تعداد کشتی‌هایی که به ایران ورود می‌کنند محدود بوده و این کشتی‌ها نمی‌توانند از بیمه نامه‌های خارجی به خوبی استفاده کنند،بنابراین بیمه نامه‌های داخلی می توانند نیازهای بیمه گذاران را به درستی برطرف ‌کنند.

وی، افزود:جلسات متعددی با شرکت‌های بیمه‌ای برگزارشده اما هنوز آن  روشی که شرکت‌های بیمه خارجی از بیمه برای بارنامه‌ها استفاده می‌کنند در بیمه‌های داخلی کشور پیاده سازی نشده است.

مختاری، خاطرنشان کرد: وقتی قرار است کالایی بیمه شود با توجه به ارزش کالا می‌توان مدل‌های مختلف بیمه را انتخاب کرد اما برای بیمه کردن یک بارنامه مشکلاتی وجود دارد.

وی،گفت: شرکت‌های بیمه‌ای در ایران بیشتر بیمه نامه مسئولیت ارائه می‌دهند درحالیکه فرق زیادی با بیمه بارنامه وجود دارد.

رییس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، مدعی شد که بخش زیادی از بارنامه‌های شرکت‌های کشتیرانی بیمه نامه  ندارند  و  اگر به خسارتی بربخورند نمی‌توانند پاسخگوی خسارت سنگین باشند.

وی،اذعان داشت که بازار حمل و نقل دریایی، بازاری گسترده با مشتری‌های کوچک است و به دلیل تعداد مشتری‌های کوچک، شرایط تشخیص بازار برای شرکت‌های بیمه‌ای سخت است.

مختاری، با اشاره به طرح "تضمین برگشت سالم کانتینر"، افزود: دراین طرح از خدمات یک شرکت بیمه استفاده شده وتوسط این طرح توانستیم یکسری از ریسک‌های طرفین معامله را یعنی شرکت‌های دارنده کانتیتر و شرکت‌های استفاده کننده کانتینر،پوشش دهیم .

رییس هیات مدیره انجمن کشتیرانی وخدمات وابسته ایران، اظهارکرد: شرکت‌های کشتیرانی جهت جلوگیری ازاین مخاطره، تعهد نامه‌ها وسپرده‌های مختلفی را از تجاراخذ می‌کردند که تعهد نامه‌ها یکپارچگی نداشتند و بعضی از آنها به بدنه تجارت صدمه می‌زدند.

مختاری، ادامه داد: این موضوع نابسامانی دو طرفه‌ای در بازار ایجاد کردکه هردوصنف را به مخاطره می‌انداخت که با ایجاد طرح تضمین برگشت کانتینریک نظمی در بازار به وجود آمد.

رییس هیات مدیره انجمن کشتیرانی وخدمات وابسته ایران، گفت: حدود 350 شرکت کشتیرانی عضو انجمن هستند که بیش از 95 درصد از حمل و نقل دریایی کشور را شامل می‌شوند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای