شناسه خبر : 20428

اختصاصی چابک آنلاین؛

سرمایه گذاری تهیه کنندگان سینما درایران بیمه نمی شود

سرمایه گذاری تهیه کنندگان سینما درایران بیمه نمی شود

یک موسیقیدان وآهنگساز،گفت یکی از بیمه نامه‌هایی که بسیار مورد نیاز است اما در داخل کشور هنوز وجود ندارد، بیمه نامه سرمایه گذاری تهیه کنندگان در زمینه تهیه و تولید فیلم است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "فردین خلعتبری" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، افزود: تهیه کننده برای آغاز یک پروژه سینمایی حدود 3 میلیارد تومان هزینه می‌کند و سرمایه، بازیگران و کارگردان هر فیلم هم کاملا مشخص است، بنابراین اگر صنعت بیمه بتواند بیمه نامه‌ای طراحی کند که سرمایه پروژه بیمه شود، اتفاق  جالبی در بین سینماگران است.

وی،با بیان اینکه بیمه گران درخارج از کشور معتقدند که بسیاری از موارد را می‌شود بیمه کرد، گفت: بیمه گران در کشور به جای اینکه به دنبال پوشش ریسک باشند بیشتر به دنبال اخذ تضمین هستند.

این آهنگساز و نوازنده، با اشاره به اینکه صنعت بیمه می‌تواند وارد حوزه‌های جدیدی شود، افزود: بیمه بیکاری هنرمندان هم با توجه به ماهیت شغل این افراد می‌تواند بیمه نامه پرطرفداری باشد.

به گفته وی، درصورت طراحی بیمه ساز برای نوازندگان و آهنگ سازان، هنرمندان حتما ازآن استقبال خواهند کرد زیرا قیمت یک ساز  100میلیون  تومان به بالا است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای