شناسه خبر : 20281

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سامان رسید

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۳.۰۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۳.۲۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۲.۵۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۱۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۳.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۲۷ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه پارسیان در روز جاری برابر بود.

شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۶ شرکت قرمزپوش و نماد ۶ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای