شناسه خبر : 20269

افزایش ۵۶ درصدی مرگ بر اثر سوختگی

افزایش ۵۶ درصدی مرگ بر اثر سوختگی

۲۱۳ نفر از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه به اثر سوختگی فوت کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل(۱۳۹۹) که تعداد فوت ۱۳۶ نفر بود، ۵۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از پزشکی قانونی استان تهران، از کل فوتی ناشی از سوختگی از فروردین تا آبان سال جاری ۱۵۹ نفر مرد و ۵۴ نفر زن بودند.

این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۱۳۶ نفر فوت ناشی از سوختگی ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی استان ۱۰۰ مرد و ۳۶ نفر زن بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای