شناسه خبر : 19672

تصویب آیین نامه اعطای تخفیف بیمه به رانندگان دارای گواهینامه رانندگی ایمن

تصویب آیین نامه اعطای تخفیف بیمه به رانندگان دارای گواهینامه رانندگی ایمن

هیئت وزیران با هدف بهبود کیفیت عملکرد رانندگان و در راستای تکلیف مقرر در تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارت وارد به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور درخصوص اعطای تخفیف بیمه به رانندگان دارای گواهینامه دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را به تصویب رساند.

به گزارش چابک آنلاین، به موجب آیین نامه فوق، محتوای دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر متناسب با نوع گواهینامه بر اساس دستور العمل مشترک پلیس راهنمایی و رانندگی و بیمه مرکزی و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و پس از تائید وزیر کشور توسط پلیس راهور ابلاغ می شود.

دارندگان انواع گواهینامه رانندگی می توانند در دوره های آموزش رانندگی ایمن و کم خطر که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام می شود، شرکت نموده و گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر دریافت نمایند. همچنین شرکت های بیمه مکلفند برای وسایل نقلیه متعلق به دارندگان گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر به میزان مقرر در آیین نامه، تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن، در حق بیمه متعلقه بیمه های موضوع قانون برای وی تخفیف اعمال نمایند.

لازم به ذکر است، رانندگانی که تخلف حادثه ساز آنها منجر به وقوع حادثه رانندگی و ایجاد خسارت بدنی شود، از تاریخ وقوع حادثه مذکور تا ۲ سال امکان دریافت گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر را نخواهند داشت.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای