شناسه خبر : 18811

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت‌های بیمه‌ای برای حفظ مشتری بدحساب قرارداد بیمه نامه را فسخ نمی‌کنند

شرکت‌های بیمه‌ای برای حفظ  مشتری بدحساب  قرارداد بیمه نامه را فسخ نمی‌کنند

یک عضو هیات مدیره انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه البرز، اظهار کرد: بیمه گران می‌دانند که با پرداخت نشدن اولین قسط بیمه نامه، می‌توانند قرارداد بیمه ای را طبق قانون فسخ کنند و اگر شرکت‌های بیمه‌ای طبق قانون بیمه عمل کنند دیگر مطالبات لاوصولی در این صنعت وجود نخواهد داشت.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "امیرحسین طهماسب میرزا" درگفت و گو با چابک‌آنلاین، گفت: شرکت‌های بیمه‌ای در صورت پرداخت نشدن قسط بیمه نامه، خسارت بیمه گذار را پرداخت نمی‌کنند چون بیمه گذار طبق شرایط عمومی به تعهدات  خود عمل نکرده است.

وی، تصریح کرد: وقتی که بیمه گذار خسارتی نداشته باشد و حق بیمه هم پرداخت نکند، بیمه گران با این تفکر که با جمع آوری مطالبات و پیگیری حقوقی آن شاید به نتیجه برسند قرارداد بیمه را فسخ نمی‌کنند.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه البرز، افزود: ازنگاه بیمه گری هرمبلغی حتی اندک برای شرکت بیمه به عنوان منابع مالی در نظرگرفته می‌شود و به طورمعمول اگر حق بیمه پرداخت نشده باشد شرکت بیمه هم تعهدی انجام نمی‌دهد و ظرف چند سال با تغییر مدیران عامل بدهی و پیگیری حقوقی، برخی از مطالبات وصول می‌شود.

وی، با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه‌ای برای حفظ یک مشتری، قرارداد را فسخ نمی‌کنند، اذعان داشت که حتی گاهی شرکت های بیمه ای ،خسارت‌های کوچک بیمه گذار را به بهانه حسن نیت پرداخت می‌کنند تا بتوانند بقیه حق بیمه را دریافت کنند.

این عضو هیات مدیره انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه البرز، معتقد است که اگر شرکت‌های بیمه‌ای طبق قانون بیمه گری  عمل کنند دیگر هیچ مطالبات لاوصولی در این صنعت وجود نخواهد داشت ، البته بسیاری از مطالبات با پیگیری حقوقی و حکم دادگاه و یا با توقیف اموال بیمه گذار ازطریق اداره اجرای محاکم دادگستری، وصول می‌شوند.

طهماسب میرزا با بیان اینکه نمایندگان شرکت‌های بیمه‌ای در برابر این موضوع آسیب پذیرهستند، گفت: اگر بیمه گذار حق بیمه خود را پرداخت نکند و نماینده نتواند حق بیمه را وصول کند جلوی کارمزد وی گرفته می‌شود درصورتی که می‌توان بیمه نامه را فسخ روز شمارکرد تا نماینده ضررنکند.

وی، اظهارکرد: کارگزار بیمه ای  در چنینی مواردی ، مشکلی نخواهد داشت و شرکت بیمه نمی‌تواند جلوی کارمزد وی را بگیرد بنابراین ، صنعت بیمه به سمت و سویی می‌رود که نمایندگان به علت امنیت قراردادی به سمت دریافت مجوزکارگزاری می روند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای