شناسه خبر : 16507

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

افزایش تعرفه هم به مشکلات بیمه‌نامه درمان اضافه شد

افزایش تعرفه هم به مشکلات بیمه‌نامه درمان اضافه شد

رییس اداره اشخاص شرکت بیمه امید،راهکار مقابله با تبعات افزایش تعرفه درمان را استخراج جدول جدید نرخ پایه درمان، هماهنگی در قرارداد با مراجع درمانی و دستورالعمل واحد و جامع پرداخت خسارت دانست.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،"علی باقری" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: افزایش تعرفه درمان به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کارورفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشورصورت می پذیرد ونقش شرکت های بیمه بازرگانی در تایید یا رد تعرفه پیشنهادی نزدیک به صفر درصد است.

وی،افزود : افزایش تعرفه درمان به مشکلات بیمه نامه درمان اضافه شده واگر صنعت بیمه به همین رویه ادامه دهد، دررشته درمان که خود رشته ای با ضریب خسارت بالا است در سال جاری زیانی فراتر از تصور را تجربه خواهد کرد.

رییس اداره اشخاص شرکت بیمه امید،با اعلام استخراج جدول نرخ پایه بیمه نامه درمان با لحاظ افزایش تعرفه ای که درانتهای سال1399 و ابتدای سال 1400 صورت پذیرفت به عنوان اولین راهکار جلوگیری با افزایش زیان رشته درمان، گفت: سه سال پیش جدولی برای حداقل نرخ تعیین شده که باید بازنگری شود.

باقری، ادامه داد: جدول حداقل نرخ برای سال 1400 سریعا باید استخراج شود البته استخراج این جدول کارآسانی است اما مهمتر پایبندی به آن و عدم ارائه نرخ خارج از موازین ارائه شده در این جدول و آیین نامه مربوطه  بیمه نامه درمان است. 

وی،با اشاره به ناهماهنگی شرکت های بیمه ای درعقد قرارداد با مراجع درمانی،گفت: براساس توافقاتی که در سندیکای بیمه گران انجام شده ، شرکت های بیمه ای همواره  بایدبا هماهنگی با همدیگر، دست نماینده سندیکا در کارگروه استانی را برای تخفیف گرفتن از مراجع درمانی باز بگذارند.

قرارداد با مراکز درمانی باید مدیریت شود

رییس اداره اشخاص شرکت بیمه امید ، ادامه داد: هنگام مراجعه به یک مرکز برای عقد قرارداد،اعلام می کند که چند شرکت بیمه با آن مرکز قرارداد بدون تخفیف با همان سقف تعرفه بسته که این ناهماهنگی از طرف شرکت های بیمه ای علاوه بر آن شرکت ها ، به بقیه شرکت ها نیز زیان وارد می کند.

باقری، افزود: موضوع  قرارداد با مراکز درمانی باید مدیریت شود وچالش بعدی، عدم دستورالعمل واحد پرداخت خسارت بین شرکت های بیمه ای است.

وی، ضمن اشاره به ماده 29 آیین نامه درمان تصریح کرد که اگر دستورالعمل واحد و جامعی که مورد تایید همه شرکت ها باشد تهیه شود به کنترل خسارت این رشته نیز کمک می کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای