سید مجید  بختیاری

سید مجید بختیاری

مدیر عامل شرکت بیمه رازی

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 

سوابق کاری:

مدیر عاملی شرکت بیمه دی و تخصص در حوزه های مالی، فناوری اطلاعات  و آمار بیمه ای

 

اخبار مرتبط: