ابراهیم کاردگر

ابراهیم کاردگر

مدیرعامل بیمه دانا

مدرک تحصیلی

 

 • ديپلم: رياضي و فيزيك ـ 1369
 • كارشناسي: اقتصاد نظري، دانشگاه تهران، 1369-73
 • كارشناسي ارشد: اقتصاد محض، دانشگاه شهيد بهشتي، 1374-76
 • دكتري: اقتصاد، گرايش اقتصادي سنجي و اقتصاد پولي، دانشگاه مازندر

سوابق کاری:

 • كارشناس تحقيقات بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، (1377-1373)
 • كارشناس بيمه، بيمه دانا، شعبه ساري (حوزه استان مازندران)، (1378-1377)
 • معاون بيمه، بيمه دانا، شعبه نوشهر (حوزه غرب مازندران)، (1379-1378)
 • كارشناس بيمه، بيمه دانا، شعب گرگان و نوشهر (1381-1380)
 • سرپرست بيمه دانا، شعبه گرگان (حوزه استان گلستان) (1381-1380)
 • معاون بيمه دانا، شعبه نوشهر، (حوزه غرب مازندران)، (1383-1381)
 • رئيس بيمه دانا، شعبه نوشهر، (حوزه غرب مازندران)، (1390-1383)
 • مشاور اقتصادي فرماندار نوشهر (1389-1390)
 • عضو هيأت مديره و مديرعامل شركت سهامي بيمه دانا از فروردين ماه 1391 تا شهريورماه 1392
 • عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده بيمه مركزي ج.ا.ا
 • عضو اتاق فكر بيمه مركزي ج.ا.ا
 • عضو اصلي هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1391
 • عضو هيأت مديره شركت بيمه اتكايي امين از سال 1391الي آذر 1392
 • عضو هيأت مديره صندوق ضمانت سپردهها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سال 1392
 • نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت سهامي بيمه آسيا از مهر ماه 1392 تا كنون
 • رئيس هيأت مديره شركت بيمه اتكائي امين از آذر ماه 1392تا مهر 1393
 • نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا

   

 

 

اخبار مرتبط: