عبدالمجید رافع

عبدالمجید رافع

معاون مدیرعامل در امور اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد

کارشناسی ارشد مدیریت صنایع، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد

 

سوابق کاری:

سرپرست مالی شرکت ساختمانی باسایک در سال 1363 الی 1365

مدیر مالی شرکت ساختمانی بنلاد بنا در سال 1365 الی 1367

مدیر مالی و اداری شرکت بازرگانی اینکوما در سال 1367 الی 1369

مدیر مالی اداری شرکت بازرگانی ایران تراکتور در سال 1369 الی 1372

مدیر مالی اداری شرکت سد و نیروگاه ایران تواناب در سال 1372 الی 1373

مدیر مالی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در سال 1373 الی 1376

خزانه دار بنیاد سینمایی فارابی در سال 1376 الی 1382

پیمانکار مالی شرکت صنایع چوب خزر در سال 1382 الی 1385

 
 

 

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛ شرکت‌های بیمه‌ای ناگزیر به افزایش سرمایه هستند

    معاون اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین بیان کرد: انتشاراوراق مشارکت بیمه‌ای (اوراق بهادار بیمه‌ای) نیاز به کار کارشناسی جدی دارد زیرا می‌تواند اوراقی با ریسک بالا باشد که تنها بخش حقوقی تمایل به خرید آن داشته باشند.

  • اختصاصی چابک‌آنلاین؛

    معاون اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود که پیش بینی آینده با ابهام مواجه است، وصول مطالبات در قالب سهام درست است، افزود: در شرایط دیگری که بستر خیلی امنی ایجاد شود شاید بشود تصمیمات بهتری گرفت ولی در این شرایط راهی به غیر از این وجود ندارد .