معصوم ضمیری

معصوم ضمیری

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری و علوم مالی

 

اخبار مرتبط: