رضا جعفری

رضا جعفری

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت بیمه سینا

مدرک تحصیلی

دکترای مدیریت مالی

 

سوابق کاری:

وی مدیریت عامل و عضو هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی، مشاور رئیس کل بیمه مرکزی، مدیرکل بیمه ایران در استان گلستان، مدیر کل بیمه ایران در شاهرود، بخشی از مسئولیت هایی بوده که در سالهای اخیر در صنعت بیمه عهده دار بوده است.

 

اخبار مرتبط: