حجت بهاری فر

حجت بهاری فر

مدیرعامل شرکت بیمه ما

مدرک تحصیلی

 • دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت

 • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

 

سوابق کاری:

 • عضو موظف هیات مدیره و ناظر حوزه فنی بیمه "ما"

 • مدیر امورپشتیبانی شرکت  بیمه ایران

 • مدیر امور اداری شرکت  بیمه ایران

 • مدیر شعبه ممتاز پاسداران شرکت  بیمه ایران

 • رئیس اداره کل فنی - استان آذربایجان شرقی شرکت  بیمه ایران

 • معاون اداری و مالی - استان آذربایجان شرقی شرکت  بیمه ایران 

 • رئیس اداره اشخاص - استان آذربایجان شرقی شرکت  بیمه ایران

 • عضو اصلی و تمام وقت هسته گزینش استانداری استان آذربایجان شرقی 

 • مدرس دانشگاه

 

اخبار مرتبط: