"حمیدرضا امیر حسنخانی" عضو هیات مدیره و معاون اجرایی شرکت بیمه آرمان در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: درخصوص هوشمند سازی و صدورمکانیزه بیمه نامه تا فرآیند پرداخت خسارت ، تاکنون کارهای خوبی انجام شده و شرکت‌های بیمه‌ای زیر ساخت‌های خوبی را ایجاد کرده اند ولی نسبت به کشورهای پیشرفته کمی عقب هستیم و صنعت بیمه دراینجا جای کار دارد. مشروح گفتگوی تفصیلی با معاون اجرایی شرکت بیمه آرمان بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 14806