شناسه خبر : 14574

محمد جواد کحالی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی و حسین زارعی محمودآبادی به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به جمع هیات مدیره شرکت عمران و توسعه شاهد پیوستند.

به گزارش چابک آنلاین، محمدرضا صابری هم به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به هیات مدیره شرکت عمران و توسعه شاهد اضافه شد.

حسین گروسی به نمایندگی از شرکت شاهد و محمدرضا سجادیان به نمایندگی از فرآوری و توسعه ابنیه شاهد در جمع هیات مدیره شرکت عمران و توسعه شاهد ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای