شناسه خبر : 13950

محمدعلی بهبهانی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به جمع هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری اضافه شد.

به گزارش چابک آنلاین، ازسیدابوتراب فاضل، حجت الله اسماعیلی، امیرعباس حسینی ومحمدمهدی نواب مطلق به عنوان سایر اعضای هیات مدیره  شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای