شناسه خبر : 11616

به گزارش چابک آنلاین، شرکت سرمایه گذاری هامون شمال  بیمه تکمیل درمان پرسنل شرکت متبوع خود را در سال ۹۸ حذف کرد.

این شرکت در سال  ۹۷، کارکنان خود را تحت پوشش بیمه نامه تکمیل درمان قرارداده بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای