شناسه خبر : 8611

چابک آنلاین، شرکت بیمه دی خبرداده است که در مناقصه درمان تکمیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران رتبه نخست را به دست آورده است.

براساس این گزارش مبلغ مورد توافق 31.223.105 میلیون ریال بوده و 50 میلیارد ریال جهت تضمین دریافت شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای