شناسه خبر : 6039

به گزارش چابک‌آنلاین، با انتشار فهرست سهامداران شرکت ایران دارو مشخص شد که 3.3 درصد از سهام این شرکت دارویی متعلق به بیمه مرکزی است.!

براساس این گزارش،دربین سهامداران این شرکت دارویی،جدای از  بیمه مرکزی، نام شرکت بیمه آسیا هم به چشم می خورد که یک درصد از سهام ایران دارو را ازآن خود کرده است.

درنتیجه چیزی حدود 4.3 درصد از سهام ایران دارو متعلق به بیمه مرکزی و بیمه آسیا است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای