شناسه خبر : 19685

زنان خانه دار از مزایای بیمه تأمین اجتماعی برخوردار می شوند

به گزارش چابک آنلاین، ابراهیم کشاورز مدیرکل تأمین اجتماعی فارس با بیان این که بسیاری از زنان خانه دار علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی ناچار بودند خانه داری را پیشه کنند و از این نظر نگران آینده خود بودند، گفت: با طرح تصویب شده، زنان خانه دار می‌توانند از مزایای بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی برخودار شوند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای