شناسه خبر : 15838

به گزارش چابک آنلاین، سودخالص هر سهم شرکت بیمه سامان در پایان اسفند99 به رقم ۳,۶۰۱ ریال رسید.

این رقم درمقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل این شرکت بیمه ای، 501 درصد رشد را نشان می دهد.

شرکت بیمه سامان به تازگی صورت‌های سال مالی 99 خود را منتشر کرده است.

در این گزارش،سود خالص شرکت بیمه سامان درپایان اسفند99 با رشدی ۶۰۶درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم ۷,۴۰۰,۵۱۸ میلیون ریال رسیده است.

سودعملیاتی این شرکت هم ۱,۰۵۳ درصد رشد را  نسبت به سال قبل به نمایش گذارده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای