شناسه خبر : 15827

به گزارش چابک آنلاین، سودخالص هرسهم شرکت بیمه نوین در پایان اسفند99 به رقم ۱,۵۴۶ریال رسید.

این رقم درمقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل این شرکت بیمه ای، 294 درصد رشد را نشان می دهد.

شرکت بیمه نوین به تازگی صورت‌های حسابرسی نشده سال مالی 99 خود را منتشر کرده است.

در این گزارش،سود خالص شرکت بیمه نوین درپایان اسفند 99 با رشدی 590 درصدی  نسبت به سال قبل از آن به رقم ۴,۰۵۵,۸۴۰میلیون ریال رسیده است.

حسین کریم خان زند، عیسی شهسوار خجسته، جواد گیوه چین کوهی، رضا ایرانی تبار و آرام رشیدی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه نوین را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای