شناسه خبر : 15822

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص هرسهم شرکت بیمه کوثر در پایان اسفند99 به رقم ۲,۰۱۰ ریال رسید.

این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل این شرکت بیمه ای، 432 درصد را نشان می دهد.

شرکت بیمه کوثر به تازگی صورت‌های حسابرسی نشده سال مالی 99 خود را منتشر کرده است.

در این گزارش،سود خالص شرکت بیمه کوثر درپایان اسفند 99 با رشدی 431 درصدی  نسبت به سال قبل از آن به رقم ۱۳,۰۳۴,۳۶۶ میلیون ریال رسیده است.

سود عملیاتی این شرکت هم 461درصد رشد  نسبت به سال قبل را به نمایش گذارده است.

محمود احمد پور داریانی، مجید مشعلچی فیروزآبادی، عیسی احمدنژاد، سیدمحمود هاشمی و سید اصغر ابن الرسول اعضای هیات مدیره شرکت بیمه کوثر را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای