شناسه خبر : 13655

به گزارش چابک آنلاین، بررسی ها نشان می دهد که شرکت های بیمه ای فعال در بورس و فرابورس، یکی پس از دیگری صورت های مالی 6 ماه نخست سال جاری خود را منتشر کرده اند.

دراین بین اما شرکت بیمه دی با گذشت بیش از 50روز از نیمه دوم سال 99 صورت های مالی 6 ماه خود را منتشر نکرده است.

به طورمعمول،شرکت هایی که ازعملکرد بهتری نسبت به مابقی شرکت ها برخوردار هستند اطلاعات مالی خود را با تاخیر کمتری گزارش می کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای