شناسه خبر : 13150

به گزارش چابک آنلاین، فرهاد بهمنی به نمایندگی از شرکت سهامی بیمه ایران به جمع هیات مدیره شرکت پست بانک ایران اضافه شد.

ازبهزاد شیری، اکبر کشاورزیان و طهمورث الیاسی بختیاری به‌عنوان سایر اعضای هیات مدیره و از بهزارد شیری به عنوان مدیرعامل شرکت پست بانک ایران یاد می شود.

درحال حاضر شرکت سرمایه گذاری استان گیلان نماینده ای در هیات مدیره شرکت پست بانک ایران ندارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای