شناسه خبر : 12266

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه رازی گفته که کمیته وصول مطالبات از بیمه گذاران این شرکت نتایج قابل قبولی در وصول مطالبات کسب کرده چراکه مطالبات این شرکت بیمه ای در سال 98 نسبت به 97 در حدود 7 درصد کاهش داشته است.

مانده مطالبات از بیمه گذاران شرکت بیمه رازی در پایان سال مالی 97 رقم 6.351.597 میلیون ریال بوده و این مطالبات در سال مالی 98 به رقم 5.916.131 میلیون ریال رسیده است.

در حال حاضر مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان سنواتی شرکت بیمه رازی حدود دو درصد از کل دارایی های این شرکت است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای