شناسه خبر : 6910

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین دو موضوع، هزینه بالا و فرآیند پیچیده حضور در کشورهای دیگررا از مهمترین عوامل حضور کمرنگ شرکت‌های بیمه‌ای ایران در کشورهای همسایه بیان کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، محمد حیدری در گفت وگو با چابک آنلاین گفت: شرکت های بیمه به حضور در کشورهای همسایه علاقه مند هستند اما شرایط حضور ندارند که یکی از شرایط حضور در کشورهای دیگر تاسیس نمایندگی در آن کشور یا تاسیس شعبه است .

وی افزود: سپرده ای که بعضی از کشورها تقاضا می کنند عدد بزرگی است و وزارت امور خارجه و بیمه مرکزی باید یک روند مشخصی را تعیین کنند.

به گفته حیدری،درحال حاضر روند به این گونه است که در مرحله اول شرکت بیمه از بیمه مرکزی مجوز می گیرند ودرمرحله دوم، از وزارت امور خارجه  برای حضور در کشور مقصد تائیدیه می گیرند.

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین بیان کرد: سپس درآن کشور،  برای استقرار در قالب نمایندگی ویا مشارکت تاسیس شعبه اقدام می کنند که مهمترین قسمت آن ، سپرده ای است که کشور میزبان می گذارد.

وی اظهار کرد:حضور کمرنگ شرکت های بیمه ای به معنای این نیست که شرکت های بیمه علاقه مند به سرمایه گذاری در کشورهای دیگرنیستند،بلکه برعکس،به شدت تمایل به حضور در این کشورها دارند اما شرایط حضور بسیارپیچیده و پرهزینه است.

وی،در زمینه پرریسک بودن  حضور شرکت های بیمه ای ایران  درکشورهای همسایه، اینگونه گفت: پرریسک بودن بیمه گزاربرای یک شرکت بیمه ای، به ریسک هایی که توسط آن شرکت پذیرفته می شود، برمی گردد و می توان بعضی از ریسک ها را نپذیرفت، مانند پوشش جنگ و شورش.!

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین عنوان کرد:کشورهایی هستند که پتانسیل برای بیمه در آنها وجود ندارد و در بعضی از این کشورها اصلا قواعد بیمه شکل نگرفته و ورود به آنها منطقی نیست اما درکشورهایی که هنوز بیمه در آنها شکل نگرفته باشد فضای خیلی راحت تری هم برای کار وجود دارد.

وی تصریح کرد: برای بیمه گری در کشورهای همسایه به یک نظم و نظام کنترلی نیاز است و هزینه هایی که برای تاسیس و حضوردر آن کشور نیاز است، باید توجیه اقتصادی داشته باشد و درحال حاضر انتقال وجه هم وجود دارد که خود یک مشکل اساسی به حساب می آید.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای