شناسه خبر : 11926

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

نویسنده: سعید ابراهیم‌زاده

برداشت‌ها و تفاسیر مختلف از متون و مفاد قانون و آیین نامه‌های شورایعالی بیمه توسط دست اندر کاران امر بیمه منجمله شرکت‌های بیمه‌گر یا کارگزاران و نمایندگان، موجب ایجاد رویه‌های چندگانه از یک متنِ واحد یا بخشنامه شده است.

این تفاسیر مختلف، از یک ماده قانونی یا متن واحد، باعث شده  که گاهی شاهد اختلاف عملکرد در نحوه محاسبه کارمزدها، ارائه متفاوت نرخ حق بیمه و پرداخت های نامتعارف در صنعت بیمه باشیم.

به تبع آن، بین اشخاص بیمه اعم از کارگزاران، بیمه گذاران، ذینفعان، اختلافات و سوء تفاهماتی هم ایجاد شود.

صرف نظر از اینکه تفسیرِ به نفع، موجبات ورود ضرر و زیان به طرف مقابل را به همراه دارد، ولی کمبودهای قانونی وگستردگی تفاسیر، ناخودآگاه این زمینه را فراهم می کند تا فردی به لحاظ آگاهی و قدرت و تسلط بیشتر بر مواد قانونی و متون آیین نامه ها، بتواند آنها را به نفع خود تفسیر بهتری کند که الزاماً نشانه صحت و درستی آن نیست.

اما  قدرت بالای تفسیرگر و اشراف بر موضوع و یا شرایط و اوضاع و احوال موجود باعث می شود که در مقام ادعا پیروز باشد.

اخیراً نظریه مشورتی در تفسیر ماده 14 قانون بیمه درخصوص "تقصیر بیمه گذار" اعلام شده است.

یعنی تاکنون برداشت ها و تفاسیر هر فردی نسبت به مقصر شناختن بیمه گذار طبق قانون متفاوت بوده تا اینکه این نظریه مشورتی به شفافیت و یکسان سازی تعابیر برداشتی مختلف از لفظ "تقصیر" کمک به سزایی کرد و سایر تفاسیر را کنار زد.

اینگونه شفاف سازی ها باعث ایجاد وحدت رویه و اثرات یکسان در عرصه بیمه چه برای مؤسسات بیمه و چه برای خدمات گیرندگان و ذینفعان آن می شود.

یا اینکه در آیین نامه های شورایعالی بیمه جملات و عباراتی نظیر؛ بیمه گر می تواند، مؤسسات بیمه مکلفند، شرکت های بیمه ای مجازند و.... را شاهد هستیم که هرکس نسبت به دید و ظن خود می تواند آنها را به نفع خود تفسیر کرده و طبق تفسیر خود اقدام به هرگونه محاسبه کارمزد یا ارائه نرخ کند که به ظاهر مرتکب هیچ گونه تخلفی هم نشده ولی ممکن است تفسیر موجود با آنچه که مقنن یا مصوبه نویسان بیمه در نظر داشته اند فاصله داشته باشد.

زیرا بار معنایی، حقوقی و اثباتی اینگونه افعال منجمله "مکلف بودن"، "وظیفه داشتن"، "مجاز بودن"، "مختار بودن" و از این قبیل مفاهیم بسیار متفاوت است و این تفاوت، رویه های مختلف و عملکردهای گوناگون را بر می تابد و متأسفانه در برخی موارد، مشکلات اطرافیان بیمه را دامن می زند.

شفاف سازی عملکرد و فعالیت مؤسسات بیمه ای جز با با شفاف سازی قوانین و رفع ابهامات ازآیین نامه ها و به تبع آن، یکسان سازی رویه ها میسر نخواهد شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای