آیین فرخی: 21 آبان ماه، نخستین سالروز بروز حادثه غمناک زلزله کرمانشاه بوده که در این زلزله، طبق اطلاعات منتشر شده دستکم 621 نفرازهموطنان جان خود را از دست داده، نزدیک به ده هزار نفر مجروح و حدود 36000 واحد مسکونی هم آسیب جدی دید.

همه اخبار
خدمات بیمه ای