شناسه خبر : 11862

چابک‌آنلاین گزارش داد؛

نمایندگان و کارگزارن صنعت بیمه معتقدند که آیین‌نامه‌های مرتبط با آنها در اتاق‌های در بسته و بدون حضور آنها به تصویب می‌رسدکه این امرسبب بروز برخی مشکلات برای آنهاشده، به همین دلیل آنها خواهان اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به خود هستند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، یکی از مهمترین این آیین‌نامه‌ها، آیین نامه  کارمزد و دلالی رسمی بیمه (83) است.

گفته می شود که نمایندگان و کارگزاران بیمه‌ای از مدت‌ها قبل خواهان اصلاح آیین‌نامه کارمزد بوده و ایرادهایی ازجمله، میزان ونحوه محاسبه کارمزد بیمه‌نامه‌های دولتی،پرداخت کارمزد و هزینه صدوربه روش پلکانی و بخش خالص‌سازی در رشته شخص‌ثالث و کارمزد پلکانی را مطرح می‌کنند‌.

مبنای پرداخت کارمزد به نمایندگان وکارگزاران بیمه، حق بیمه پرداخت شده است، درصورتی که به هر علت میزان مبلغ حق بیمه‌نامه افزایش یا کاهش یابد به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت.

هر چند که گاهی شرکت‌های بیمه‌ای به دلیل شرایط رقابتی، تخفیف‌هایی در نرخ حق بیمه‌ها اعمال می‌کنند که سبب کاهش درآمد نمایندگان می‌شود.

البته،نرخ تورم موجود در جامعه هزینه‌های نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه را بالا تر می برد.

از سوی دیگر نمایندگان و کارگزاران می‌گویند که بیمه مرکزی باید نحوه محاسبه درصد کارمزدها و اینکه طبق چه فرمولی به این میزان رسیده را به اطلاع نمایندگان برساند.

دبیرکانون نمایندگان شرکت بیمه پارسیان در گفت‌وگو با خبرنگار چابک‌آنلاین، گفت: به دلایل مختلف ، شرکت‌های بیمه‌گر کارمزد بیمه‌نامه های  بیمه‌گذاران دولتی را بر اساس یک چهارم کارمزد مصوب محاسبه می‌کنند وبرای پرداخت کارمزد و هزینه صدور سقف حق بیمه مطرح می‌کنند که به اصطلاح به آن روش پرداخت پلکانی کارمزد و هزینه صدور می‌گویند؛ اما این موضوع چندان مورد قبول کارگزاران و یا نمایندگان صنعت بیمه نیست.

"سید حسام‌الدین حائری"، افزود: برای یک نماینده یا کارگزار تفاوتی میان بیمه‌گذار دولتی و غیردولتی در ارائه خدمات وجود ندارد و زمانی که کارمزد پرتفوهای دولتی به صورت یک چهارم کارمزد مصوب محاسبه و به روش پلکانی پرداخت می‌شود، نمایندگان به سمت بیمه‌نامه های دولتی نرفته و یا اینکه خدماتی را ارائه می‌دهند که متناسب با درآمد باشد که در این بین، بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان متضرر می‌شوند.

وی،درخصوص روش پرداخت پلکانی کارمزد و هزینه صدور، گفت: اساس سقف پلکانی تعیین‌ شده که درکارمزد و هزینه صدور است، با هزینه‌های شبکه فروش همخوانی ندارد، زیرا سالهاست که سقف پلکانی کارمزد و هزینه صدور تغییری نکرده، در صورتی که حق بیمه‌ها و هزینه‌های مربوطه هرسال افزایش یافته است.

دبیرکانون نمایندگان شرکت بیمه پارسیان ، با‌بیان اینکه "نحوه محاسبه کارمزد پلکانی سبب بروز مشکلاتی در شبکه فروش صنعت بیمه شده است."،گفت:برخی از نمایندگان یا کارگزاران ازشرکت بیمه‌گرمی خواهندکه محدودیت کارمزد دولتی یا پلکانی را برای او رعایت نکند وشرکت بیمه آن را تحت عنوان یک تعریف دیگر به نماینده یا کارگزار بر ‌گرداند و یا اینکه برای عدم اجرای محدودیت پلکانی یک بیمه نامه را به چند بیمه نامه تفکیک ‌کنند.

به گفته حائری، بهتر است که شورای‌عالی بیمه، محدودیت‌های کارمزد دولتی و پلکانی را حذف کند و از اعضای تشکُل‌های صنفی نمایندگان و کارگزاران دعوت کند تا در شورای‌عالی بیمه در رابطه با آیین‌نامه‌هایی که مربوط به آنها است و در آن ذینفع هستند، صحبت کنند.

حائری، معتقداست که آیین‌نامه‌های مربوط به نمایندگان و کارگزاران بیمه‌ای به دلیل آنکه در تهیه و تنظیم آنها از شبکه فروش نظرخواهی نمی‌شود، اجرای آن به سختی انجام می‌شود؛ درحالیکه پنج کانون سراسری نمایندگان بیمه و تعداد زیادی انجمن‌های شهری و استانی نمایندگان و کارگزاران در سطح کشور فعال است.

وی گفت که "آیین‌نامه فعلی کارمزد ممکن است سبب بروز برخی تخلفات هم بشود.

دبیر کانون نمایندگان شرکت بیمه پارسیان، یکی دیگر از ایرادهایی که به آیین‌نامه 83( آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه) وارد است را ماده 6 این آیین‌نامه عنوان کرد و گفت: این ماده از آیین‌نامه که به عنوان پرداخت سود مشارکت درمنافع از آن یاد می‌شود برای آن است که نماینده در انتخاب ریسک دقت کند و زمانی که شرکت بیمه‌گر از یک پرتفوی بیمه‌ای به سود رسید  درصدی از آن را به نماینده پرداخت کند، اما کلمه ؛می‌تواند؛ که در این بند آمده این اختیار را به شرکت‌های بیمه‌ای داده که این مشارکت در منافع را بنا به دلایلی پرداخت نکنند یا کمتر از میزان تعیین شده پرداخت کنند.

گفته می شود که نمایندگان و کارگزاران بیمه‌ای درخواست اصلاح آیین نامه 83 را از آذر 97  مطرح کرده‌اند اما هنوز خبری از این موضوع نیست.

در همین پیوند یک عضو شورای‌عالی بیمه در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین در پاسخ به این پرسش که "اصلاح آیین‌نامه کارمزد در چه مرحله‌ای است"، گفت که "در حال حاضراین مساله در کمیته تخصصی  مطرح شده  و بعد از آن به شورای‌عالی بیمه می‌آید."

حسین کریم خان زند علت تاخیر در تهیه پیش نویس را حجم زیاد این آیین‌نامه دانست و از نکات جدید این آیین‌نامه اظهار بی‌اطلاعی کرد چراکه این پیش‌نویس هنوز به شورای‌عالی بیمه نیامده است.

64 هزار نماینده و کارگزار رسمی بیمه‌ای در شبکه فروش صنعت بیمه مشغول به فعالیت بوده و 70 درصد پرتفوی تولیدی بیمه کشور توسط آنها صورت می گیرد.

بنابراین آنها یکی از مهمترین سرمایه های انسانی این صنعت به شمار می‌روند و به‌عنوان بازوی اجرایی می‌توانند نقش مهمی در موفقیت بیشترصنعت بیمه داشته باشند.

بی‌شک همکاری بیشتر بین ارکان مختلف درصنعت بیمه ، می‌تواند بسیاری از مشکلات این صنعت را مرتفع کند.

بایددیدکه شورایعالی بیمه  به  اصلاح  این آیین نامه رای  خواهد داد؟

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای