شناسه خبر : 15354

تعداد ناوگان فعال هوایی کشور در سال ۱۳۹۸ به ۱۶۹ دستگاه رسید و ۷ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵ داشت.

 چابک آنلاین، زهرا نامداری، در این بین تعداد مسافران هوایی نیز در سال 1398 به 19 میلیون نفر رسیده و کاهشی 16 درصدی را نسبت به سال 1395 نشان می‌دهد چراکه تعداد کل مسافران هوایی کشور در سال 1395 رقمی در حدود 22 میلیون نفر بوده است.

همچنین تعداد کل مسافران ریلی و جاده ای کشور نیز در سال 98 رشدی 24 و 10 درصدی نسبت به سال 95 داشته است

photo_2021-04-15_12-36-55

ارسال نظر

خدمات بیمه ای