شناسه خبر : 8442

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در آیین نامه دولت، دریافت یارانه بیمه مشروط به آزمون وسع شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کامل برای اجرای آزمون وسع را مطابق با آیین نامه دولت دارد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، احمد میدری گفت: مطابق بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه "پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌ سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد". آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه در شهریور امسال در هیئت وزیران مصوب شد. 

وی ادامه داد : براساس ماده ۲ آیین نامه مذکور افراد فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه شدگان مناطق روستایی، عشایری و شهر های با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر و همچنین بیمه شدگان شهری صندوق بیمه همگانی رایگان سازمان و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، مشمول این آیین نامه هستند. 

 معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی یاد آورشد: بر اساس ماده۸ آیین نامه، کلیه بیمه شدگان مشمول در ماده ۲ ظرف مدت یک سال از ابلاغ این آیین نامه ارزیابی وسع می شوند. 

میدری یاد آورشد : بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات ایرانیان خانوارهای متقاضی استفاده از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه پایه درمان را بر اساس فهرست اعلامی از سوی سازمان، مورد ارزیابی وسع قرار دهد و نتایج آن را ظرف یک ماه به سازمان  بیمه سلامت اعلام کند. 

وی افزود: با توجه به موارد گفته شده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی ایجاد پوشش بیمه پایه اجباری در کشور و ایجاد سازو کارهای لازم برای ثبت نام موارد جدید است و در صورتی که متقاضی جدید خواستار استفاده از یارانه دولت برای پرداخت حق سرانه بیمه باشد باید اطلاعات از سازمان به وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی برای  انجام ارزیابی وسع ارسال شود . 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون گفت: در جهت اجرایی کردن استحقاق سنجی این افراد زیرساختهای لازم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  برقرار است. در صورت هر گونه اعتراض به نتیجه ارزیابی وسع بر اساس اطلاعات ثبتی در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، طبق ماده ۹ پاسخگویی بر اساس شیوه نامه‌ای خواهد بود که  توسط وزارت و سازمان بیمه سلامت ایران تهیه و ابلاغ می شود. درهر حال  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه لازم جهت پاسخگویی به اعتراض احتمالی ناشی از عدم صحت اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان را پیش بینی کرده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای