شناسه خبر : 13216

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت گفت: ۲۸ میلیون نفر جمعیت روستایی، عشایری و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده قرار دارند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از وبدا، محمدرضا میرزایی روز سه شنبه به مناسبت فرارسیدن ۱۵ مهر روز روستا و عشایر درباره ارائه خدمات سلامت در نظام ارجاع روستایی افزود: مدیریت خدمات ۱۲ گانه روستایی و پرداخت منظم و کامل سرانه‌های مصوب خدمات سطح یک سلامت از طرف سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت و همچنین تشکیل ساختار متناظر برای خدمات سطح یک سلامت و آموزش و پیشگیری در اداره‌های کل استانی بخشی از اولویت‌های برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع روستایی است.

میرزایی گفت: از دیگر اولویت‌های این برنامه در سال ۹۹ ابلاغ فوری تفاهمنامه سطح خدمات پزشکی یک در سال جاری، برگزاری منظم جلسات ستاد هماهنگی کشوری و برقراری ارتباط بین سامانه‌های سطح یک وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت است.

وی افزود: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع روستایی از شهریور سال ۱۳۸۴ با مشارکت سازمان بیمه سلامت و معاونت بهداشت وزارت بهداشت برای جمعیت روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و با ارائه ۵ خدمت پزشک، ماما، دارو، آزمایشگاه و رادیولوژی در مراکز جامع روستایی و با اعتبار ۳ هزار میلیارد ریال آغاز شد.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: در حال حاضر این برنامه با ارائه ۱۲ خدمت و با تصویب ۳۸۳۰ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست. اعتبارات این برنامه به صورت ۵۰ درصد از محل صندوق روستایی سهم سازمان بیمه سلامت و ۵۰ درصد از محل یک درصد ارزش افزوده سهم وزارت بهداشت است.

میرزایی افزود: جمعیت تحت پوشش این برنامه بیش از ۲۸ میلیون نفر و مبنای جمعیتی جهت پرداخت سرانه معادل جمعیت یک بار خدمت حدود ۲۶ میلیون نفر است. الزامات قانونی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستاییان مشمول قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اسفند ۹۳ و قانون بودجه ۹۸ کل کشور است.

وی گفت: اعتبارات مصوب برنامه بیمه روستاییان در سال ۹۹ برای سطوح یک، دو و سه از محل صندوق روستاییان سازمان بیمه سلامت مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد تومان و از محل یک درصد ارزش افزوده مبلغ ۴۶۰۰میلیارد تومان است.

میرزایی اظهار داشت: دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت در سال ۹۷ و ۹۸ در مجموع مراکز روستایی ۳۱ دانشگاه و دانشکده و اداره کل بیمه سلامت ۱۷ استان را مورد پایش و ارزیابی قرار داد. همچنین کارشناسان برنامه روستایی ماهانه یکبار ۴۱۰۰ مرکز سلامت روستایی را با یک لیست استاندارد پایش کرده است و اطلاعات و آمار پایش معیار و ملاک تعدیلات سالانه خواهد بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای