شناسه خبر : 17072

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک آینده با کاهش ۳.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۰.۳۷ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۳.۱۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۳.۰۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سامان با افزایش ۰.۳۴ درصد رسید.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۳.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک تجارت با افزایش ۰.۱۲ درصد رسید.
حجم خریدو فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.
در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۱۱ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای