شناسه خبر : 17047

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۰.۱۹ درصد اختصاص یافت.
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک آینده با کاهش ۲.۳۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک شهر بود که ۰.۸۸ درصد ریخت.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک ملت با افزایش ۴.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۲ درصد رسید.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۱.۰۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.
حجم خریدو فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.
در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۱۲ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای