شناسه خبر : 17012

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۴.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک صادرات ایران بود که ۰.۶۴ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۴.۱۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۰.۴۲ درصد ریخت.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک ملت با افزایش ۱.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پارسیان با افزایش ۰.۱۱ درصد رسید.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.
حجم خریدو فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.
در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۸ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای