شناسه خبر : 15804

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۳.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک اقتصاد نوین بود که ۰.۱۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک آینده بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نمادبانک پارسیان با افزایش ۳.۰۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۱۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرا بورس به نماد بانک سامان با افزایش ۱.۹۳ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک های قرض الحسنه رسالت و سرمایه زندگی در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۶ شرکت سبزپوش شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای