شناسه خبر : 15776

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۲.۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سینا بود که ۰.۱۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۲.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک خاورمیانه بود که ۰.۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۳.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۲۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرا بورس به نماد بانک سامان با افزایش ۲.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۰۴ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک زندگی خاورمیانه در روز جاری برابر بود.

بانک قرض الحسنه رسالت روز جاری را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۶ شرکت سبزپوش شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای