شناسه خبر : 15414

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و انجمن مالی ایران دوره جامع مدیریت ریسک‌‌ ویژه مدیران بانک‌ها، بیمه و شرکت‌های سرمایه گذاری را برگزار می‌کنند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از صدا وسیما ؛ سازمان‌ها، در فضای پرتلاطم امروز، بدون شناسایی و تحلیل ریسک‌های موجود در محیط، قادر به ادامه فرایند رشد و توسعه پایدار و خلق ارزش برای سهام‌داران، نخواهند بود. از این رو تسلط مدیران و کارشناسان به مفاهیم ریسک و ارزیابی آن، تاثیری مستقیم بر دست‌یابی به اهداف راهبردی سازمان‌ها خواهد داشت.
هدف اصلی هر کسب و کار، حداکثرسازی ثروت سهامداران است. سهامداران در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، منابع را در اختیار کسب و کاری قرار خواهند داد که انتظار دارند با توجه به ریسک هایی که با آن مواجه هستند، حداکثر میزان افزایش ممکن در ثروت را داشته باشند. به علاوه آنها در بررسی گزینه های موجود برای سرمایه گذاران، بازده حاصل از هر سرمایه گذار را در مقابل ریسک های احتمالی آن قرار می دهند. هدایت راهبردی یک واحد انتفاعی، به معنای شناسایی عوامل خلق و زوال ثروت است. هر یک از این دو مورد بیانگر جستوجوی فرصت هایی است که مستلزم شناسایی ریسک های مورد پذیرش و ریسک های قابل اجتناب است. بنابراین رشد هر نوع فعالیت انتفاعی مستلزم ارزیابی و پذیرش ریسک است. توانایی هر فعالیت در مدیریت ریسک های موجود، از ویژگی های اصلی موفقیت آن در زمینه رقابت است. به هر حال تغییرات سریع فناوری و ارتباطات، جهانی شدن فعالیت ها و تغییر در بازارها موجب بزرگ تر شدن، پیچیده تر شدن و پویاتر شدن معرض های ریسک شده است.
شاید بتوان در یک تقسیم‌بندی کلی عمده‌ریسک‌هایی که پیش‌روی سازمان‌ها قرار دارند را در چهار مورد اصلی قرارداد:
ریسک تطبیق،ریسک تجاری،ریسک عملیاتی،ریسک مالی.بدون تردید، آشنایی مدیران و کارشناسان شرکت‌ها با مفاهیم مدیریت ریسک، می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود فرایند خلق ارزش و توسعه پایدار در موسسات داشته باشد.
چنین مواردی، انجمن مالی ایران را بر آن داشت که با استفاده از ظرفیت های خود، در کنار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، به تعریف دوره جامع مدیریت ریسک‌های اقدام نماید. این دوره با تمرکز بر مفاهیم ارزیابی، کنترل و مدیریت ریسک‌های مالی و عملیاتی طراحی شده و جزئیات بیشتر آن در وب سایت مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت postmba.org/riskmanagement قابل استفاده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای