شناسه خبر : 15178

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصادنوین با کاهش ۱.۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پارسیان بود که ۰.۶۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک آینده با کاهش ۱.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ایران زمین بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۰۸ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با افزایش ۱.۳۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک گردشگری با افزایش ۰.۱۹ درصد شد.

حجم خرید و فروش بانک های تجارت و صادرات در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

  • منصور

    من میخواستم سهام عدالتم را بفروشم همه کاراشم انجام دادم

ارسال نظر

خدمات بیمه ای