شناسه خبر : 15139

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک سینا با کاهش ۱.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پارسیان بود که ۰.۳۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۳.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ایران زمین بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۵.۵۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۸۶ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک گردشگری با افزایش ۲.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن موسسه اعتباری ملل با افزایش ۲.۲۶ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۰بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای