شناسه خبر : 15118

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک آینده با کاهش ۱.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ایران زمین بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سامان با افزایش ۰.۷۴ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک تجارت با افزایش ۵.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک ملت با افزایش ۰.۹۶ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای