شناسه خبر : 15102

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۱.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک تجارت بود که ۰.۳۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک های آینده و ایران زمین با کاهش ۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سامان بود که ۰.۴۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک اقتصادنوین با افزایش ۴.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۲۴ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۳.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک شهر با افزایش ۳.۳۶ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای