شناسه خبر : 14844

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک ملت با کاهش ۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۱.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۴.۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۲۵ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به نماد بانک شهر با افزایش ۳.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سامان با افزایش ۱.۰۶ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای