شناسه خبر : 14815

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۱.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سینا بود که ۰.۵۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۳.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری به نماد بانک پارسیان با افزایش ۴.۳۹ درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای