شناسه خبر : 14718

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۴.۰۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک خاورمیانه بود که ۰.۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری به بانک پارسیان با افزایش ۴.۴۲ درصد رسید وکمترین رشد هم از آن بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۶۷ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک شهر با افزایش ۳.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن موسسه اعتباری ملل با افزایش ۳.۸۴ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۸ بانک سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای