شناسه خبر : 14704

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک گردشگری با کاهش ۳.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۲۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری به بانک پارسیان با افزایش ۵ درصد رسید وکمترین رشد هم از آن بانک خاورمیانه با افزایش ۱.۴۲ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به موسسه اعتباری ملل با افزایش ۲.۱۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک ایران زمین با افزایش ۰.۳۱ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۱۳ بانک سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای