شناسه خبر : 14647

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  بانک پاسارگاد با کاهش ۴.۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک کارآفرین بود که  ۰.۷۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سرمایه بود که ۰.۱۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در فرابورس به موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۵۶ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۱ بانک سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای